Vytvořit varianty u produktu (velikost, barva…) můžete jednoduše pomocí editovatelných šablon. Vytvořte si hlavní skupinu variant (zpravidla je název totožný z názvem kategorie do kterých produkt spadá (trička), následně vytvořte parametr (velikost) a k němu vytvořte hodnoty (S, M, L..)

Vytvořené varianty pak musíme přidat ke správnému produktu. Klikneme na záložku Produkty/Produkty. Zobrazí se nám celkový přehled produktů. Vybereme produkt, ke kterému budeme přiřazovat vytvořené varianty a klikneme na tzv. „hamburger“ , který je vpravo.

Vytvořené varianty pak musíme přidat ke správnému produktu. Klikneme na záložku Produkty/Produkty. Zobrazí se nám celkový přehled produktů. Vybereme produkt, ke kterému budeme přiřazovat vytvořené varianty a klikneme na tzv. „hamburger“ , který je vpravo.

Zobrazí se nám nabídka k danému produktu. Klikneme na varianty a zobrazí se nám veškeré šablony variant, které jsme vytvořili v záložce Produkty/Varianty. Pak už jen vytváříme příslušné kombinace a klikneme na modré tlačítko Vytvořit.

Následně se  nám vytvoří jednotlivé skladové karty pro vybranou variantu.