nastaveni-seo

PREFIX
Zde nastavíte, co bude v záložce prohlížeče před znaménkem |.

SUFIX
Zde nastavíte, co bude v záložce prohlížeče za znaménkem |.

POPIS STRÁNKY
Zde nastavíte popisek, který co nejlépe vystihne Vaše služby. Počet znaků omezen na cca 156.

TITULEK STRÁNKY
Zde nastavíte krátký titulek stránky.

KLÍČOVÁ SLOVA
Zde napíšete co nejkonkrétnější klíčová slova vystihující Vaši nabídku. Stačí maximálně 3.