kategorie

Kategorie jsou nadřazené skupiny pro určité typy produktů. Pokud například nabízíte pračky, bude hierarchie praček vypadat následovně:
Velké domácí spotřebiče > Pračky > Pračky s horním plněním / Pračky s bočním plněním

Na tomto obrázku vidíte, kde v menu složku „kategorie“ naleznete

Pridat-kategorii

Pokud chcete přidat určitou kategorii, stačí kliknout na zelené tlačítko +Přidat kategorii. Více o přidávání kategorií v samostatné kapitole

Zde je možné vybírat ze seznamu všechny DOSUD VYTVOŘENÉ KATEGORIE. Pokud následně budete chtít pro lepší orientaci pracovat s pouze jednou kategorií, stačí ji v seznamu vybrat a vedle kliknout na modré tlačítko Filtrovat.

Pokud budete mít kategorií vícero, je zde také funkce vyhledávání, která Vám pomůže kategorie rychle najít, aniž byste museli zdlouhavě listovat

soupis-kategorii

tlacitko-upravy– tlačítko upravit

Možnost zaškrtnutí vybraných kategorií

Výčet VŠECH DOPOSUD VYTVOŘENÝCH kategorií. Samozřejmostí je také červené tlačítko s tužtičkou. Značí Úpravu kategorie. Více o úpravách kategorií v samostatné kapitole.

filtry-doplnkove-vlastnosti
Varianty-export-produktu
viditelnost-kategorii
upravy-kategorii

Sloupec s Filtry. Filtry je myšleno rozdělení produktů podle určitých parametrů, jako například výška, cena, výkon atd. Po kliknutí na modré tlačítko Filtry v tomto sloupci, se dostanete do výčtu všech DOPOSUD VYTVOŘENÝCH FILTRŮ, kde můžete filtry v dané kategorii dále přidávat a odebírat. Více o přidávání filtrů v samostatné kapitole.

Sloupec s Dodatkovými vlastnostmi. Těmito vlastnostmi jsou myšleny vlastnosti, které poskytujete jako e-shop dodatečně. Můžeme sem řadit například vyzkoušení na prodejně. Po kliknutí na modré tlačítko Dodatkové vlastnosti, se dostanete do výčtu všech DOPOSUD VYTVOŘENÝCH VLASTNOSTÍ, kde vlastnosti můžete v dané kategorii přidávat či odebírat. Více o přidávání doplňkových vlastností v samostatné kapitole.

Sloupec s variantami. Variantami je myšleno rozdělení produktů podle určitých variant, jako například velikost, barva atd. Po kliknutí na modré tlačítko Varianty se dostanete na výčet všech DOPOSUD VYTVOŘENÝCH VARIANT, kde je samozřejmě můžete dále přidávat či odebírat.

Ve sloupci Exportovat produkty můžete produkty spadající pod danou kategorii jednoduše vyexportovat do excelovského dokumentu jen za pomoci kliknutí na modré tlačítko Exportovat produkty

smazat

 

– tlačítko smazat

 

vypnuti

– tlačítko vypnutí

 

Výběr počtu zobrazených záznamů na stránku. Je na výběr 10/25/50/100 záznamů, které se Vám zobrazí na jedné stránce

V tomto sloupci vidíte, zda je určitá kategorie na e-shopu viditelná. Pokud chceme danou kategorii vypnout tak, aby se na e-shopu nezobrazovala, stačí jednoduše kliknout na červené tlačítko Vypnutí.

Tento sloupec s červenými křížky slouží ke smazání daných kategorií. Kategorii smažete za pomoci kliknutí na Červený křížek.

Zde vidíme počet stran, na kterých se nachází různé kategorie

 

 

Lišta informující o počtu zobrazených kategorií

Aktivity, které s označenými kategoriemi můžete uskutečnit. Smazat/Vypnout/Zapnout/Vypnout všechny/Zapnout všechny.