Menu

Menu – přehled

Zde vytváříte hlavní Menu prostřednictvím Přidat položku menu.

Prostřednictvím nastavit pořadí můžeme změnit posloupnost položek menu.