Ankety

Můžete využít v rámci průzkumu zájmů Vašich zákazníků. Zvolíte otázku, která vás zajímá a dáte zákazníkovi na výběr z několika zvolených odpovědí.